Chính quyền và Người dân

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Bổ sung, điều chỉnh nhiều vấn đề để đảm bảo quyền lợi cho người dân

  
Được đánh giá là đạo luật quan trọng, phức tạp nên tính khả thi của Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân (từ ngày 3/1 đến 15/3), dự thảo Luật sẽ được tiếp thu, giải trình, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]