Quyết định số 1372/QĐ-BCT ngày 05/06/2024 Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1372/QĐ-BCT ngày 05/06/2024 Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]