Triển khai kế hoạch “Nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế”

  
Cập nhật:06/10/2023 5:21:16 CH
Tại hội nghị
Tại hội nghị
(CTTĐT) - Chiều ngày 06/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch về “Nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự và chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Quán triệt quan điểm,“Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội”. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hành nhiều văn bản lãnh đạo; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực vào công tác phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị, đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 302/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn cấp huyện. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng chống ma túy, củng cố, giữ vững các địa bàn không có ma túy, chuyển hóa địa bàn có tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng huyện “sạch về ma túy”, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành toàn diện của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân.Tiến hành đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt, toàn diện ở tất cả các nhóm giải pháp; phải quán triệt nguyên tắc “phòng ngừa là chính, chặn cung, giảm cầu là then chốt” và phòng, chống ma túy phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Kế hoạch với 10 mục tiêu cụ thể: 100% các địa bàn cấp xã được tiến hành rà soát, xác định cấp độ trọng điểm về ma túy để tiến hành các biện pháp chuyển hóa; Giữ vững đối với các địa bàn cấp xã không có ma túy; Tập trung chuyển hóa 100% địa bàn cấp xã có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; 100% xã, thị trấn triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, phải tổ chức tuyên truyền với hình thức phù hợp ít nhất 01 lần/01 tháng tại mỗi tổ dân phố, thôn xóm, thôn bản; xây dựng, duy trì ít nhất 01 mô hình/tổ dân phố, thôn xóm, bản trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Tập trung đấu tranh triệt xóa 100% các điểm sử dụng trái phép chất ma túy, điểm phức tạp, điểm bán lẻ về ma túy. Không để trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. 100% người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 100% đối tượng sau cai nghiện, đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” được quản lý chặt chẽ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp, phấn đấu không để tái nghiện, tái sử dụng, gây án. 100% đối tượng tù tha về địa bàn được quan tâm quản lý, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phấn đấu giảm tỷ lệ tái phạm tội. Ngăn chặn, triệt xóa các đường dây vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những trao đổi về việc triển khai thực hiện nhân rộng kế hoạch tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời nêu lên các cơ chế, chính sách cũng như việc áp dụng triển khai kế hoạch cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị cần thống nhất, nhận thức, quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy và cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức và xác định đúng tầm quan trọng của việc thực Kế hoạch, từ đó đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, sáng tạo; xác lập cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến tới cơ sở. Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, mốc lộ trình theo từng giai đoạn bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Việc thực hiện kế hoạch phải quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, bản lĩnh, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin khác nhau, làm sao thực chất, mục tiêu cao nhất là Nhân dân hiểu, đồng thuận, tạo phong trào mạnh mẽ lên án tệ nạn ma túy rộng khắp; mỗi người dân, mỗi gia đình, thôn, xóm không chấp nhận ma túy và từ đó hành động quyết liệt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp triển khai một cách đồng bộ. Các sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương để phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ từ việc tuyên truyền, cai nghiện, quản lý người sử dụng ma túy, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đồng thời cần có chế độ thông tin báo cáo định kỳ và xử lý thông tin, số liệu trong triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong triển khai thực hiện kế hoạch sát hợp thực tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]