Tổng kết phong trào thi đua của Cụm thi đua UBMTTQVN các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022

  
Cập nhật:26/11/2022 9:56:14 SA
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Sáng ngày 26/11, tại thành phố Huế, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua UBMTTQVN các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN các tỉnh Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.... nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, kết quả công tác Mặt trận đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, các tỉnh trong Cụm đã có nhiều xã, huyện chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: Thừa Thiên Huế có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 thị trấn kiểu mẫu; Quảng Trị 08 đơn vị cấp xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới  07 đơn vị cấp xã đăng ký nông thôn mới nâng cao; Quảng Bình 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới;...

Trong Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tổng kinh phí các tỉnh trong cụm đã vận động được 172.746 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.844 nhà Đại đoàn kết. Trong đó: Thừa Thiên Huế xây dựng mới 117 nhà, sửa chữa 127 với số tiền 4,278 tỷ đồng; Quảng Trị xây dựng mới 418 nhà, sửa chữa 173 nhà, trị giá 29,55 tỷ đồng; Quảng Bình xây mới và sửa chữa184 nhà đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trị giá gần 11,5 tỷ đồng;...

MTTQ các cấp trong Cụm đã tổ chức 11.131 cuộc giám sát  (Trong đó Thừa Thiên Huế: 798 cuộc, Quảng trị: 638 cuộc, Quảng Bình: 913 cuộc, Hà Tĩnh 3.314 cuộc, Nghệ An 3.340 cuộc, Thanh Hóa 1948 cuộc). Nội dung giám sát tập trung Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát an toàn thực phẩm; giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

Năm 2023, MTTQ các tỉnh trong Cụm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Trong đó có các nội dung như: tiếp tục tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Tại hội nghị, UBMTTQVN các tỉnh trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình, điển hình tiêu biểu trong quá trình tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống UBMTTQVN và của các địa phương nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối