Tập trung huy động mọi nguồn lực, với nhiều mô hình, giải pháp thiết thực trong giảm nghèo bền vững

  
Cập nhật:23/04/2024 5:24:42 CH
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
(CTTĐT) - Chiều ngày 23/04, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình). Dự hội nghị về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh; Phí Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, Nghị quyết số 11 về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 4,93% năm 2021 xuống còn 2,27% năm 2023, bình quân hàng năm giảm 1,33%, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo huyện A Lưới giảm từ 49,98% năm 2021 xuống còn 24,3% cuối năm 2023, bình quân hàng năm giảm 8,56%, vượt chỉ tiêu theo Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ đề ra (hàng năm giảm từ 4-5%). Giai đoạn 2021-2025, có 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, đến nay có 3/7 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo góp phần ổn định đời sống của người dân. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách như: tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, tiền điện, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý… thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị 

Hội nghị cũng nêu bật những dự án, mô hình, giải pháp giảm nghèo, chương trình lồng ghép... của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội như: "Công tác chăm lo cho người nghèo và vận động Quỹ vì người nghèo", "Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo", các dự án/mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn thoát nghèo, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó đã cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo, góp phần ổn định đời sống của người dân. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách như: tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, tiền điện, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý… thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, có được những thành tựu quan trọng đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các chính sách đến với đối tượng thụ hưởng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cũng được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG tại A Lưới

Huy động tập trung mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo theo mục tiêu đề ra và giảm nghèo bền vững, nhiều ý kiến đóng góp tại hội nghị cũng đề xuất cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, các dự án liên quan đến người nghèo, hộ nghèo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế từng địa phương, trường hợp nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tập trung, ưu tiên nguồn lực theo hướng ưu tiên các chương trình, dự án mang lại hiệu quả cao như hỗ trợ vốn sản xuất, nhà ở, dạy nghề tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo,… lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ.

Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn thông qua các Dự án, Tiểu Dự án thuộc Chương trình, nhất là các Dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong quá trình thực hiện, cần phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở và sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị cần đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, các dự án liên quan đến người nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo vốn sản xuất, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững tại các địa phương, hàng năm đánh giá nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả. 

Qua đó, tập trung, ưu tiên nguồn lực theo hướng ưu tiên các Chương trình, Dự án mang lại hiệu quả cao như tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo,… lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ. Thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình. Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn thông qua các Dự án, Tiểu Dự án thuộc Chương trình, nhất là các Dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh bày tỏ ấn tượng với cách làm giảm nghèo mang đậm bản sắc của Thừa Thiên Huế là mọi người dân Thừa Thiên Huế đều được hưởng thành quả phát triển, phát huy tối đa nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực vận động từ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, chúc mừng những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trong 03 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh nhấn mạnh, tỉnh cần ưu tiên cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương, huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Chương trình. Chú trọng các giải pháp để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết đất, vốn sản xuất và có chính sách đặc thù đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người không có khả năng lao động cũng như các đối tượng yếu thế khác. Tỉnh cần nghiên cứu, có giải pháp cụ thể về giảm nghèo đối với huyện A Lưới và các xã thoát khỏi tình trạng nghèo, đặt biệt khó khăn, tránh tình trạng giảm nghèo không bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết gắn bó và sự quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. (ảnh dưới)

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]