Quyết định số 727/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/06/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
  
Cập nhật:16/06/2024 2:24:48 CH
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 727/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/06/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]