Quyết định Bãi bỏ nội dung tiêu chí Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại

  
Cập nhật:14/06/2024 4:11:53 CH

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1558/QĐ-BGDĐT công bố chỉ tiêu tiêu chí giáo dục của tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 và sửa đổi tiêu chí giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Theo đó chỉ tiêu tiêu chí Y tế - Văn hóa – Giáo dục trong tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025 là 100% trường học trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bên cạnh đó bãi bỏ nội dung tiêu chí Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại của tiêu chí giáo dục và đào tạo (Tiêu chí 14.1 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025).
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối