Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, CHLB Đức

  
 Bản in]