Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

  
 Bản in]