Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam

  
 Bản in]