Lấy ý kiến các dự án luật Công chứng và Di sản văn hóa

  
Cập nhật:15/05/2024 10:56:35 SA
Tại hội nghị
Tại hội nghị
(CTTĐT) - Ngày 15/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý các dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Tại hội nghị, đối với luật công chứng sửa đổi, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến liên quan đến việc xác định lại hoạt động công chứng (Điều 2), các quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm đối với Công chứng viên (Điều 7); Quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên và quy định chuyển tiếp đối với các đối tượng theo luật hiện hành (Điều 8), bổ sung một số đối tượng được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng 06 tháng (Điều 9), Quy định bổ nhiệm công chứng viên (bỏ quy định miễn đào tạo – Điều 11), Quy định thời gian tập sự hành nghề công chứng 12 tháng đối với tất cả các đối tượng (Điều 10)...

Đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), các đại biểu tập trung đề nghị điều chỉnh một số thuật ngữ liên quan trong thực thi và áp dụng pháp luật (Điều 3); Quyền sở hữu, quyền khác đối với di sản văn hóa (Điều 4), Quy định chuyển nhượng thông qua mua bán dân sự, trao đổi, tặng cho, thừa kế ở trong nước để gia tăng giá trị của di sản, chỉ cấm kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra nước ngoài (các Điều 4,5,6,7,8).


Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại hội nghị

Liên quan đến Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Chương II, các đại biểu tập trung cho ý kiến về cơ chế xác lập cơ chế ghi danh, công nhận, thực thi các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa có phạm vi phân bố liên tỉnh, liên quốc gia (từ Điều 11 đến Điều 17), Chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể (Điều 13), Bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa (tư Điều 14 đến Điều 19)...

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu ghi nhận, đánh giá cao những góp ý của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cho các dự án luật. Những góp ý này phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa di sản.

Bà Sửu cho biết, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sắp tới sẽ xem xét số lượng dự án luật cao nhất từ trước đến nay. Những góp ý của các đại biểu sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]