Kiểm tra, giám sát tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm

  
Cập nhật:10/07/2024 7:04:49 CH
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
(CTTĐT) - Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh – Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 

Tham dự còn có đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ; bí thư (hoặc phó bí thư), chủ nhiệm và phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác KTGS. Thể chế về công tác KTGS và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, UBKT các cấp gắn việc thực hiện nhiệm vụ KTGS với KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Qua KTGS kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được KTGS nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sáu tháng cuối năm 2024, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý đảm bảo đúng quy định.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024. Tăng cường KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dõi, chỉ đạo. Chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]