Hội thảo tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể

  
Cập nhật:23/04/2024 4:58:56 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
(CTTĐT) - Sáng 23/4, tại trụ sở Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra hội thảo Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

 

Hội thảo đã tập trung thảo luận, giải quyết 3 nhóm vấn đề: Đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tiếp cận vốn tín dụng của khu vực kinh tế tập thể. Đi sâu phân tích khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong tiếp cận vốn tín dụng của khu vực kinh tế tập thể. Đề xuất các giải pháp để khơi thông nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng cho phát triển kinh tế tập thể trên cả nước.

Báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết năm 2023, cả nước có 30.698 hợp tác xã, 137 Liên hiệp hợp tác xã và 71.500 tổ hợp tác. So với năm 2022, tổng số hợp tác xã năm 2023 tăng 1.261 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tăng 7 Liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác tăng 700 tổ hợp tác. Số Hợp tác xã thành lập mới năm 2023 là 2.986 hợp tác xã, bình quân 250 hợp tác xã thành lập mới/tháng.

Mặc dù nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, song số lượng các hợp tác xã tiếp cận các chính sách của Nhà nước đặc biệt là chính sách về hỗ trợ tín dụng và chính sách giao đất, cho thuê đất rất ít; tiêu chí hợp tác xã thụ hưởng còn chưa phù hợp, thủ tục hành chính phức tạp, chưa phù hợp với thực tiễn từng địa phương, không xuất phát từ nhu cầu, năng lực của các hợp tác xã; chưa có cơ chế đặc thù cho các hợp tác xã trong việc sử dụng ngân sách, gây khó khăn trong triển khai.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước thông tin tổng quan về chính sách tiền tệ, tín dụng của góp phần phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ngoài ra, các tham luận của các tỉnh, thành, HTX cùng ý kiến của chuyên gia cũng chỉ rõ nhiều giải pháp củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, vướng mắc trong hoạt động và tiếp cận vốn tín dụng… Trong đó, nhiều kiến nghị đã được đề xuất như, kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành liên quan, các ngân hàng thương mại giảm bớt thủ tục hành chính cho vay, như định giá tài sản, vay lưu động giải ngân linh động, vay dự trữ lưu kho, ưu tiên cho vay đối với các hợp tác xã đang kinh doanh hiệu quả, đúng bản chất hợp tác xã....; cần phải có các giải pháp hỗ trợ từ nhiều phía đối với hợp tác xã kể cả cơ chế, chính sách hỗ trợ, các quy định hướng dẫn để thực hiện Luật Hợp tác xã có hiệu lực từ 1.7.2024, các nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước như Quỹ phát triển Hợp tác xã, các chính sách về công nghệ, phát triển thị trường trong, ngoài nước.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều kiện và thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản, thông thoáng, giảm bớt phiền hà cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định pháp luật; giảm lãi suất cho vay, miễn giảm các loại phí dịch vụ; Nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng để tăng cường cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay, đa dạng hóa các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cường rà soát để sửa đổi bổ sung các quy định về hoạt động tín dụng theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2024 và để tháo gỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Đặc biệt "Tiếp tục đề xuất Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN sau ngày 30/6/2024, đến hết 31/12/2024 nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong tất cả các ngành, lĩnh vực được kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển nhóm nợ xấu và được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cảm ơn những ý kiến của các đại biểu nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới để các HTX phát triển hơn nữa, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục duy trì, thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp đã ban hành, trường hợp không còn phù hợp phải kịp thời sửa đổi, thay thế và dành nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX phát triển.