Hoàn thiện hệ thống luật pháp đất đai để phù hợp với thực tiễn

  
Cập nhật:09/03/2023 4:36:32 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(CTTĐT) - Chiều ngày 9/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương tham dự và chủ trì hội nghị.

Hiện nay pháp luật đất đai đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế; nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp; suy thoái, ô nhiễm, sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng, chính sách pháp luật đất đai vẫn chưa theo kịp… Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Những chính sách mới của dự thảo Luật lần này đó là đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng… Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai…

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, dù dự thảo đã có nhiều điểm mới và cũng đã khắc phục tồn tại của các địa phương nhưng các nội dung vẫn còn một số vấn đề chưa được xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, đồng thời khẳng định, Luật Đất đai là đạo luật trung tâm, giữ vài trò hết sức quan trọng. Các góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần giải quyết các chồng chéo, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối