Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  
Cập nhật:10/07/2024 6:02:09 CH
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc
(CTTĐT) - Ngày 10/7, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương làm Tổ trưởng tổ công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; lãnh đạo các, sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, để công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật và những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC. Cùng với đó, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thừa Thiên Huế cũng thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ, ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15. Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tập trung khiếu kiện vượt cấp,... nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh đã tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 23 đơn vị, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh nhằm đưa công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm đúng các chế định của pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra cơ bản đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đặc biệt là việc việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính 3 cấp tại địa phương, gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị, Tỉnh quan tâm giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì đơn thuần giải quyết hết thẩm quyền, đặc biệt phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết tối thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (85%) như Thủ tướng Chính phủ giao.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm hơn nữa đến đội ngũ tiếp công dân, nhất là đội ngũ chuyên trách; quan tâm và dành nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp dân, xử lý đơn thư và xử lý đơn thư liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, ứng viên bầu cử Đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là sự phối hợp giữa sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan của Tỉnh trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa địa phương với các cơ quan Trung ương, với Thanh tra chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; triển khai thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban tiếp công dân của địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đi vào thực chất, hiệu quả, đề nghị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, cũng như cung cấp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, thông báo kết luận tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh để Trụ sở theo dõi, tổng hợp.

Địa phương cần chủ động theo dõi, nắm tình hình về khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đất đai nông, lâm trường và tình hình liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên bàn, không để bị động, bất ngờ và hoàn toàn chủ động trong việc xử lý khi phát sinh “vấn đề”, tất cả vì mục tiêu cao nhất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, đảm bảo thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn công tác. Trong thời gian tới, tỉnh xác định nhiệm vụ những năm tiếp theo là tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết KNTC. Chú trọng sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đối thoại, chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]