Công bố quyết định kiểm toán hoạt động dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh

  
Cập nhật:28/05/2024 8:49:33 SA
Tại hội nghị
Tại hội nghị
(CTTĐT) - Ngày 27/5, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán hoạt động dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Hoàn, Tổ trưởng Tổ kiếm toán đã công bố Quyết định kiểm toán dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của dự án; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chíng công, tài sản công của các đơn vị quản lý và thực hiện dự án. Ngoài ra, việc thực hiện kiểm toán còn chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh, dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp cải thiện quản lý rừng ven biển, tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm toán nhằm thực hiện việc kiểm toán đạt hiệu quả cao, đúng thời gian quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]