Chuẩn bị tốt cho Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành

  
 Bản in]