Tổ đại biểu HĐND huyện Phong Điền giám sát tại xã Phong Hiền

  
Cập nhật:20/11/2023 9:12:26 SA
Đoàn giám sát của HĐND huyện Phong Điền làm việc tại xã Phong Hiền
Đoàn giám sát của HĐND huyện Phong Điền làm việc tại xã Phong Hiền
Chiều ngày 20/11, Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện Phong Điền do đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã Phong Hiền. Tham gia đoàn giám sát còn có đồng chí Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN huyện; đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền (thuộc tổ đại biểu số 7).

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được xã Phong Hiền quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tổ chức thực hiện đúng quy định các TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức theo quy định. Công khai minh bạch các TTHC tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về thực hiện CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực năm 2023 của UBND xã, đến nay đã thực hiện được 13/16 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2023 của xã, các nhiệm vụ còn lại chủ yếu là công tác đánh giá kết quả cuối năm và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2024, phấn đấu đến 31/12/2023 hoàn thành 16/16 nhiệm vụ (đạt 100%). Về tình hình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện, từ đầu năm đến nay, xã Phong Hiền được giao tổng số 79 nhiệm vụ; trong đó, số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 72, số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn 7 (đã xác nhận hoàn thành 77, hoàn thành chờ xác nhận 2). Trong năm 2023, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến) là 649 hồ sơ, đến nay đã giải quyết 646 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 645 hồ sơ. Số hồ sơ liên thông 140 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận mức độ 3-4 là 187/649 hồ sơ (đạt 28%).


Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của xã Phong Hiền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong hoạt động

Qua giám sát cho thấy, UBND xã Phong Hiền đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa các văn bản trên lĩnh vực này để triển khai thực hiện; chú trọng đầu tư các trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu; bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Thành lập các “Tổ công nghệ số cộng đồng” nhằm đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định về TTHC được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của xã trên trang thông tin điện tử của UBND xã. Chữ ký số và email công vụ được triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức; việc xử lý công việc trên môi trường mạng thông qua hệ thống Qoffice, email công vụ được quan tâm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: Ý thức chấp hành về sử dụng thời gian làm việc của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính… ảnh hưởng đến môi trường làm việc, , hiệu quả, chất lượng công tác và uy tín của cán bộ, công chức và cơ quan. Hiệu quả trong ứng dụng CNTT vào công tác gặp khó khăn, đặc biệt là việc sử dụng phần mềm dùng chung; tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết và trả đúng hẹn cho tổ chức, công dân trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa đạt 100%; mặc dù đã triển khai cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết các TTHC và dịch vụ bưu chính công ích, tuy nhiên tỷ lệ giải quyết chưa cao (28,8%); CBCC còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…


Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện việc giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, người dân trên địa bàn xã trong thời gian  qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, người dân; đảm bảo 100% hồ sơ khi tiếp nhận phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, hạn chế việc đi lại nhiều lần của người dân. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân về những tiện tích của dịch vụ công trực tuyến mang lại.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]