Thành phố Huế: Lễ phát động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

  
Cập nhật:15/06/2024 10:31:26 SA
Tại buổi ký kết
Tại buổi ký kết
Sáng 15/6, tại phường Thủy Xuân, UBND thành phố Huế tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thành phố Huế năm 2024. Đến dự có đồng chí Trương Đình Hạnh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND các phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo UBND thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: Chính từ truyền thống tốt đẹp của gia đình đã hình thành nên cốt cách đặc trưng của con người Huế, văn hóa Huế, tạo nên cá giá trị văn hóa cao đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và tác động tích cực đến toàn xã hội, tạo động lực để phát huy các truyền thống gia đình Huế, bảo tồn di sản văn hóa Huế.  Việc thực hiện 5 nội dung thuộc Bộ tiêu chí tiêu chí ứng xử trong gia đình không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các giá trị cốt lõi của gia đình Việt - gia đình Huế mà việc triển khai phát động đến toàn thể nhân dân sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, tạo thành cuộc vận động lớn, thu hút toàn dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

 Vì vậy, UBND Thành phố đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN các phường, xã thuộc thành phố Huế tích cực hưởng ứng, triển khai bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có kế hoạch và lộ trình nhất định; đưa nội dung Bộ tiêu chí vào hương ước, quy ước cơ quan, đơn vị văn hóa, tổ dân phố, thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Lồng ghép Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào chương trình ngoại khóa trường học, sinh hoạt cộng đồng dân cư... Qua đó tạo ra những nhận thức và thay đổi tích cực, góp phần triển khai Bộ tiêu chí thành công, từ đó nhân rộng trên toàn thành phố trong thời gian đến. Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương, tổ chức thực hiện tốt Bộ tiêu chí tại địa bàn khi có đủ điều kiện.

Tại Lễ phát động, đại diện các hộ gia đình của phường Thủy Xuân đã ký cam kết triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Thành phố Huế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Cụ thể, các tiêu chí ứng xử tập trung vào 4 mối quan hệ trong gia đình, đó là mối quan hệ vợ - chồng, cha mẹ - con, ông bà - cháu, anh chị - em. Việc thực hiện bộ tiêu chí sẽ góp phần nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hoá ứng xử, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình để xây dựng nên những gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.


Toàn cảnh buổi lễ

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]