Quán triệt chuyên đề năm 2024 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:27/05/2024 7:51:56 SA
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt thông tin chuyên đề
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt thông tin chuyên đề
Sáng 25/5, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của Hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Nguyễn Tân cùng cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo và đội ngũ giáo viên bậc Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế thời gian qua. Chia sẻ giá trị  của Nghị quyết 54, tiền đề pháp lý quan trọng là cơ sở để toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 42-CT/TU, trong đó nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống và với những kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định cốt lõi của vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết đó là định hướng, biến những nghị quyết của Đảng, của Trung ương thành nhiệm vụ thiết thực, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhấn mạnh, đóng góp của giáo dục trong quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố là ngành giáo dục bằng những việc làm thiết thực, cụ thể qua việc huy động, xây dựng mô hình giáo dục kiểu mẫu: trường học xanh, trường học hạnh phúc, trường học thông minh, thực hành văn hóa học đường. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng bền vững, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục và cơ hội học tập cho mỗi học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ giáo dục phổ thông là nền tảng quan trọng, hình thành nhân cách, định hướng phát triển cho học sinh. Thế nên, thầy cô là tấm gương để học sinh noi theo nên mỗi thầy cô giáo bên cạnh phát huy năng lực, trách nhiệm trong truyền thụ kiến thức nhưng đồng thời là người truyền cảm hứng, lan toả những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp đến với các em học sinh, góp phần bồi đắp cho các em các giá trị đạo đức nhân văn, tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]