Phú Vang: Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

  
Cập nhật:24/05/2024 3:26:07 CH
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Lộc phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Lộc phát biểu tại Hội nghị
Chiều ngày 24/5, UBND huyện Phú Vang phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương – Phó Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ; đồng chí Lê Đức Lộc -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, các trường học trên địa bàn huyện được truyền đạt các chuyên đề gồm: Những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022; những nội dung cơ bản của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 và Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ; những nội dung cơ bản của Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ; các nội dung về thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng; một số nội dung liên quan đến tổ chức các phong trào thi đua…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, đúng luật, bên cạnh đó khơi dậy mặt tích cực và nhân lên các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tại Hội nghị tập huấn

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]