Phú Lộc – Nhiều mô hình và cách làm hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  
Cập nhật:14/05/2024 10:53:48 SA
Phó Bí thư Thường trực Trần Đức Thành phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Trần Đức Thành phát biểu tại Hội nghị
Chiều ngày 14/5, Huyện uỷ Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có đồng chí Trần Đức Thành, Phó Bi thư Thường trực Huyện uỷ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ. Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ huyện Phú Lộc đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 01; những nội dung cơ bản chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng.

Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả trong công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu như: mô hình "Chung tay xây dựng nông thôn mới", tuyến đường sáng - xanh - sạch không rác thải ở các xã, thị trấn; mô hình Ngôi nhà xanh-Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Mẹ đỡ đầu – hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, làm kinh tế giỏi đã tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định… Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023, đạt 75,3 triệu đồng, đạt 100,4 kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,66%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có 08/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 57,1%.

Đặc biệt, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Phú Lộc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng Phú Lộc trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị…

Dịp này, huyện Phú Lộc cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng cho 3 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Khen thưởng cho 3 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]