Phú Lộc – Hoàn thành 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

  
Cập nhật:14/06/2024 2:47:36 CH
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội
Sáng ngày 14/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lưu Đức Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Đức Thành, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; ông Phan Công Mẫn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Mặt trận huyện lần thứ XI, đã triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả. Có 10/10 chỉ tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra đều đạt và vượt.

Việc thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt kết quả tốt. Điển hình công tác vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước đạt nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Nổi bật là triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp vận động xây dựng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa như hiến đất, đóng góp ngày công, làm đường giao thông nông thôn, trong đó có hơn 100.000 m² đất các loại trị giá hơn 20 tỷ đồng; đóng góp trên 15.000 ngày công để thực hiện đường bê tông hoá. Ngoài ra còn vận động nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp tiền để bắt điện chiếu sáng các tuyến đường ở các khu dân cư nhằm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, có 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chất lượng ngày càng cao; 100% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đều được các cấp giúp đỡ, hỗ trợ…

Đại hội cũng đã biểu quyết để hiệp thương cử vào UBMTTQ Việt Nam huyện khóa XII với 57 thành viên và 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên cùng với 3 đại biểu đương nhiên. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]