Lễ trao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 91 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2024

  
Cập nhật:18/05/2024 4:04:33 CH
Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm và nâng lương
Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm và nâng lương
Nhân dịp kỷ niệm 134 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Sáng ngày 18/5, Thừa uỷ quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ trao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 91 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2024.

Trong đợt này có 23 đồng chí được thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá; 11 đồng chí từ Đại úy lên Thiếu tá; 15 đồng chí từ Thượng úy lên Đại úy; 11 đồng chí từ Trung úy lên Thượng úy; 08 đồng chí từ Thiếu úy lên Trung úy; 23 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được nâng lương, trong đó có 22 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn. Các đồng chí thăng quân hàm, nâng lương đợt này đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng, giao nhiệm vụ và biểu dương trong thời gian qua trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí đã có nhiều cố gắng, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trong đó nổi lên nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai... Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương có tinh thần, trách nhiệm cao hơn, nói đi đôi với làm, thực sự là đầu tàu, gương mẫu, phải thực sự chuyển biến về chất, tích cực học hỏi, thực sự cầu tiến bộ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ thống nhất, phát huy kết quả kinh nghiệm đã đạt được, tích cực chủ động, nhạy bén, tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, chỉ huy các cấp, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.         

Một số hình ảnh tại Lễ trao Quyết định:                 
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]