Ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

  
Cập nhật:24/05/2024 4:25:42 CH
Tại buổi ký kết
Tại buổi ký kết
Chiều ngày 24/5, tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy Ký kết Quy chế Phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2025 - 2028.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và BHXH tỉnh hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Hai bên thống nhất trao đổi trực tiếp hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Trên cơ sở Quy chế phối hợp, hai bên ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thường xuyên, đồng thời cử cán bộ tham gia hoạt động phối hợp giữa các bên. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị định kỳ hoặc đột xuất khi được một trong hai bên đề nghị hoặc các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp bao gồm: công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; công tác xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp.


Ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi ký kết

Ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định trên cơ sở Quy chế phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch hàng năm, hàng quý, thậm chí hàng tháng. Đồng thời tăng cường chỉ đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp với BHXH cấp huyện thực hiện công tác truyền thông tại địa phương để tất cả các đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ về chính sách nhân văn và ưu việt của Đảng và Nhà nước ta từ đó tích cực tham gia. Tích cực tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở; đoàn viên, hội viên để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tốt an sinh xã hội tại địa phương.

Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn Viết Dũng khẳng định BHXH, BHYT là chính sách nhân văn và ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng đã rất quan tâm đến công tuyên truyền, phổ biến chính sách, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, củng cố thêm niềm tin trong Nhân dân, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt kết quả khả quan. Việc ký kết quy chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ là bước phát triển mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên hiểu về chính sách, pháp luật, từ đó, chủ động và tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng đến mục tiêu thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị trong quá trình triển khai các nội dung theo quy chế, hai bên thường xuyên tiến hành tổ chức sơ kết, đánh giá các hoạt động phối hợp, rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phối hợp trong những năm tiếp theo./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]