Hương Trà: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024

  
Cập nhật:10/07/2024 10:59:01 SA
Đồng chí Lê Anh Học, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã phát biểu khai mạc
Đồng chí Lê Anh Học, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã phát biểu khai mạc
Ngày 10/7, Hội Nông dân thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024.

Trong thời gian 02 ngày (ngày 10 - 11/7),  hơn 100 học viên là các cán bộ, hội viên nông dân chủ chốt trên địa bàn thị xã được nghiên cứu và học tập các chuyên đề như: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về việc tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; xây dựng và củng cố tổ chức Hội; chuyên đề kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; kỹ năng nhận diện và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng và điện thoại di động. Đồng thời, thăm quan và học tập mô hình trồng mai, thanh trà và đu đủ Đài Loan tại phường Hương Vân.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, hội viên nông dân ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.


Hơn 100 học viên là các cán bộ, hội viên nông dân chủ chốt trên địa bàn thị xã tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ


www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]