Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV, năm 2024 thành công tốt đẹp

  
Cập nhật:14/06/2024 3:06:00 CH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng tại Đại hội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng tại Đại hội
(CTTĐT) - Sáng ngày 14/6, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV, năm 2024. Đến dự đại hội có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện A Lưới; cùng 100 đại biểu ưu tú của các dân tộc thiểu số huyện A Lưới đại diện cho hơn 41 nghìn người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

A Lưới là huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng diện tích tự nhiên là 114.850,01 ha. Toàn huyện có 17 xã và 01 thị trấn. Trong đó có 16 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có 14.343 hộ, 54.402 nhân khẩu, trong đó có 11.028 hộ, 42.534 khẩu là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 77,6% dân số toàn huyện, với 28 dân tộc, trong đó có 5 dân tộc chủ yếu, chiếm đa số là Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy và Kinh.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh một cách đồng bộ, quyết liệt. Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế - xã hội phát triển. Tập trung huy động các nguồn lực và thực hiện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 24/3/2022 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện và nâng lên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh; văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị,trật tự xã hội được giữ vững.

Kinh tế của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,22 triệu đồng/người/năm, tăng 10,9 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Đã có 2 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, nhiều công trình điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi được đầu tư mới; Diện mạo nông thôn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân các DTTS từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh đến nay còn 24,3% và huyện A Lưới đã được Hội đồng thẩm định thống nhất đề xuất Thủ tướng cho A Lưới thoát nghèo trong năm 2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng vươn lên, cùng với những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới đạt được trong những năm qua là rất đáng tự hào, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng vùng dân tộc miền núi huyện A Lưới vẫn là vùng khó khăn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiềm năng, thế mạnh của vùng là phát triển sản xuất trồng trọt - chăn nuôi - lâm nghiệp cả ở quy mô nông hộ và quy mô trang trại tập trung, gắn với các cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ, đều chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả. Thu hút đầu tư vào vùng dân tộc miền núi kết quả còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội còn thấp so với các vùng miền trong tỉnh; đời sống đồng bào tuy được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

“Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng tới khát vọng đó, hơn bao giờ hết, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa A Lưới bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới”  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào các dân tộc huyện A Lưới tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác dân tộc, tầm quan trọng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi đối với sự phát triển toàn diện của huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi; ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản phi vật thể của các dân tộc, các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn miền núi gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tin tưởng rằng, thời gian tới, đồng bào các dân tộc huyện A Lưới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV năm 2024 đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV đã thông qua Báo cáo chính trị tổng kết 5 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc, phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2024 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2024 - 2029; Đại hội nghe báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Đại hội đã thông qua danh sách 81 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Với chủ đề: “Các dân tộc Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy bản sắc, hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV, năm 2024 đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn huyện thể hiện Quyết tâm như sau: Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới nguyện trung thành với Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mãi mãi đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội do Đảng và Nhà nước khởi xướng và mục tiêu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới đề ra trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

Lãnh đạo huyện A Lưới tặng Đại hội Bức trướng “ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy bản sắc, hội nhập và phát triển bền vững”

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh; UBND huyện A Lưới đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc, phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2024.

Một số hình ảnh tại đại hội:

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối