Tập huấn công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

  
Đồng chí Phạm Thị Ái Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Ái Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Sáng 23/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ái Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc – Phó Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh – Chuyên viên Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh tham dự với vai trò báo cáo viên, cùng các đại biểu là cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp xã thuộc 04 đơn vị: thị xã Hương Trà và các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 24 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và 05 thôn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về Phê duyệt danh sách Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025).

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở trong việc giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương, phát huy quyền dân chủ cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, qua đó vai trò của người dân được nâng cao và tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các chuyên đề, các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Tập huấn về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, một số đại biểu đã trao đổi về các khó khăn tại cơ sở khi triển khai công tác giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương. Các ý kiến của đại biểu đã được các báo cáo viên tiếp thu và giải đáp thắc mắc tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ái Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cán bộ Mặt trận thuộc 05 thôn và 24 xã đặc biệt khó khăn của Chương trình cần chủ động, tích cực nắm bắt các văn bản của Trung ương và địa phương, sớm triển khai công tác giám sát tại địa phương mình gắn với các nội dung của các tiểu dự án, dự án. Bên cạnh đó, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nội dung của Chương trình một cách thiết thực, hiệu quả; tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phản ánh với các ban, ngành có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối