Triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2024

  
Cập nhật:20/06/2024 9:14:26 SA

Ngày 20/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với Chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” diễn ra từ ngày 25/9/2024 đến 05/10/2024.

Theo đó, chọn thị xã Hương Trà là địa phương tổ chức điểm Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế.  Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện tùy đặc điểm và tình hình thực tế, các địa phương tổ chức Lễ phát động phù hợp, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động truyền thông, truyền tải ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; tuyên truyền luật pháp, chính sách về người cao tuổi, về giải pháp ứng phó với vấn đề già hóa dân số thông qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, treo khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi tại cộng đồng. Song song đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021), Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020), Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 (Quyết định số 1579/QĐ -TTg ngày 13/10/2020) và các chương trình đề án có liên quan khác…

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi; trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Huy động nguồn lực hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần; ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được tổ chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải thiết thực, hiệu quả và bảo đảm người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức…

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối