Triển khai Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:19/04/2024 10:44:29 SA

Ngày 19/04/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND triển khai Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 4%/năm, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2-2,5%/năm. Đảm bảo tưới chủ động trên 90% đất chuyên trồng lúa; trên 50% cây trồng cạn, trong đó khoảng trên 20% diện tích tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP và tương đương...) 10-15%, trồng trọt hữu cơ 01%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 30-35%. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 100-120 triệu đồng.

Định hướng đến năm 2050, phấn đấu đến năm 2050 trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại. Các sản phẩm ngành trồng trọt được sản xuất theo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các giải pháp chính như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chiến lược; Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; Xây dựng, triển khai hiệu quả, chất lượng chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển trồng trọt; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trồng trọt; Khoa học công nghệ và khuyến nông; Tổ chức kiểm tra và đánh giá hiệu quả Chiến lược.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối