Tổ chức Hue Help hỗ trợ kinh phí cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em

  
Cập nhật:22/05/2024 11:08:10 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em giai đoạn 2024-2026” do tổ chức Hue Help (Anh) tài trợ trị giá 630.000.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Theo đó, nhằm hỗ trợ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và vui chơi giải trí cho trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em (số 65 Đặng Tất, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), giúp các em có khả năng tự lập, hoà nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội, Tổ chức Hue Help (Anh) sẽ hỗ trợ chi phí học tập và vui chơi giải trí cho 19 em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em, gồm: học phí học đại học, cao đẳng; chi phí thuê gia sư, học thêm; chi phí thuê giáo viên chuyên biệt; chi phí vui chơi giải trí.

Chủ tịch UBND tỉnh giao  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối