Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:20/06/2024 2:34:39 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban: Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Ủy viên gồm có: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhGiám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trưởng ban Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Phó Giám đốc Công an tỉnh (theo dõi Đề án 06); Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (phụ trách Chuyển đổi số); Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế; Giám đốc Viettel Thừa Thiên Huế.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông. Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng để giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối