Tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

  
Cập nhật:17/04/2024 10:47:54 SA

Ngày 16/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3708 /UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả: Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025; Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục, giai đoạn 2021-2025; Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của địa phương; thông tin, tuyên truyền về về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm; khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1/2024 (trong tháng 4-5/2024) đối với các bệnh Cúm gia cầm (bao gồm tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm A/H5, A/H9 giảm nguy cơ gia cầm nhiễm vi rút Cúm gia cầm A/H9 gây giảm đẻ và giảm nguy cơ lây bệnh cho con người), Dại, Nhiệt thán, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và các bệnh khác; rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 85% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4870/BNN-TY ngày 24/7/2023 về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh và kết quả tiêm phòng qua Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và tổ chức tiêm phòng của địa phương; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối