Tăng cường việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:25/05/2023 10:01:08 SA

Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5029/UBND-CT về việc tăng cường việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kêu gọi, thu hút, khuyến khích đầu tư các dự án phát triển năng lượng (năng lượng tái tạo, năng lượng mới), ưu tiên phát triển các ngành chế tạo máy, thiết bị điện...

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế và các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảThường xuyên kiểm tra, thực hiện lắp đặt hệ thống biển cấm, biển báo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Tăng cường công tác quản lý đất đai trong hành lang phạm vi bảo vệ công trình điện không để bị lấn chiếm gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Hằng năm rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư và đăng ký với UBND cấp huyện để cập nhật, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối