Tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:26/09/2023 3:00:20 CH

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của người nước ngoài (NNN); chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN, ngày 25/9/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối với những vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh, nhập cảnh của NNN tại cửa khẩu đường hàng không. 

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các hoạt động để tuyên truyền đến tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư và mọi người dân (kể cả NNN đang cư trú, hoạt động tại địa phương) nắm đầy đủ các quy định của pháp luật; chủ động phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến NNN, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho NNN phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, xuất cảnh của NNN tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường mòn, lối mở biên giới. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; kiểm tra, kiểm soát việc cư trú, hoạt động của NNN trong khu vực biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển. Phối hợp với lực lượng Công an, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh của NNN; trục xuất, trao trả NNN vi phạm pháp luật Việt Nam. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý NNN vi phạm các quy định của pháp luật về đi lại, cư trú trong khu vực biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài những quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn; thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; xác nhận NNN không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh định kỳ, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc tuyển dụng và sử dụng lao động NNN tại doanh nghiệp, chú trọng công tác “hậu kiểm” để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định thực hiện thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với NNN theo quy định pháp luật; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với NNN góp vốn, đầu tư vào các doanh nghiệp, chú ý công tác hậu kiểm, đề phòng NNN lợi dụng việc góp vốn nhằm hợp thức hóa các thủ tục để được cấp các giấy tờ cư trú tại Việt Nam. Tăng cường quản lý, ngăn chặn các hình thức đầu tư “núp bóng” vào các lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng về quốc phòng an ninh.

Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho NNN thuê phương tiện giao thông đường bộ; bảo đảm NNN thuê phải có giấy phép điều khiển phương tiện phù hợp; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê phương tiện giao thông đối với NNN không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, vi phạm pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Đại học Huế, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, yêu cầu các cơ sở giáo dục có NNN là giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh có biện pháp quản lý chặt chẽ; tăng cường quản lý các trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ sử dụng NNN không do chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh, không để NNN không có đủ trình độ và kiến thức sư phạm hoặc không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép theo quy định tham gia giảng dạy, vi phạm các quy định về cư trú hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến NNN có đăng ký, sử dụng nhiều đường truyền Internet tốc độ cao, lưu lượng lớn để kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật theo quy định. 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là NNN và người lao động nước ngoài trong khu kinh tế, khu công nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến lưu trú, tạm trú, sử dụng lao động là NNN làm việc tại Việt Nam. Phối hợp trao đổi thông tin với Công an tỉnh về tình hình sử dụng lao động nước ngoài đang làm việc tại khu kinh tế, khu công nghiệp (số được cấp giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) để phối hợp quản lý và đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý NNN tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương. Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc quyền phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan cư trú, hoạt động của NNN đến 100% các tổ dân phố, khu dân cư, khu công nghiệp và mọi người dân, NNN trên địa bàn, đặc biệt các chủ cơ sở có NNN tạm trú; tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động NNN cư trú và làm việc trên địa bàn, đặc biệt là khai báo tạm trú cho NNN trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở cho NNN lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp thành lập công ty, doanh nghiệp nhưng thực tế không hoạt động, chỉ hợp thức hóa để được cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực và gia hạn tạm trú; đồng thời trao đổi Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối