Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:24/06/2024 3:51:28 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Quyết định này quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố như sau:

- Thôn, tổ dân phố loại 1 không quá 05 (năm) thành viên.

Thôn, tổ dân phố loại 2 không quá 04 (bốn) thành viên.

- Thôn, tổ dân phố loại 3 không quá 03 (ba) thành viên.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối