Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:16/03/2023 2:09:03 CH

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Theo đó, quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 6,5%/năm

Đối với các Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày có hiệu lực của Quyết định này: Tiếp tục thực hiện lãi suất cụ thể theo quy định của Hợp đồng đã ký.

Đối với các Hợp đồng tín dụng ký sau ngày có hiệu lực của Quyết định này: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu đã quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối