Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

  
Cập nhật:19/04/2024 10:02:42 SA

Ngày 17/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, nhằm phát triển văn hóa đọc của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện tư nhân có phục vụ bạn đọc, các tủ sách/phòng đọc cơ sở.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người đọc đến với thư viện; đồng thời, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc tại các thư viện. Bổ sung tài nguyên thông tin thư viện cho hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Thực hiện đồng bộ quản lý và khai thác thông tin thư viện cấp tỉnh và cấp huyện sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp bằng Ilib và emiclib, liên thông thư viện,… gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong thư viện. Hỗ trợ thành lập 02 thư viện công cộng cấp xã. Xuất bản 02 ấn phẩm thuộc Tủ sách Huế và ra mắt trong dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024. Triển khai thực hiện và hưởng ứng các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, Ngày sách Việt Nam. Thực hiện tốt công tác luân chuyển sách, báo trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, các trại giam, trại tạm giam, đồn biên phòng phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối