Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:10/10/2023 2:35:50 CH

Ngày 09/10/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 338/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có, cải thiện chất lượng tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,1-57,2%. Quản lý bảo vệ, phát triển rừng bền vững và sử dụng hợp lý đất lâm nghiệp, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng ngành lâm nghiệp địa phương trở thành một ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao đóng góp ngày càng nhiều tăng trưởng kinh tế địa phương, góp phần cải thiện mạnh mẽ sinh kế cho cho các cộng đồng địa  phương; tăng cường sự  thích ứng và phòng ngừa giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và nhu cầu của các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; ưu tiên các hoạt động có tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; đảm bảo không bị trùng lặp với các chương trình, dự án, nguồn vốn khác; kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh bao gồm các hoạt động sau: Hoạt động quản lý bảo vệ rừng tự nhiên;  Hoạt động hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng; Hoạt động cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và các hoạt động mang tính chất đặc thù.

Trong đó, các hoạt động mang tính chất đặc thù nhằm thực hiện Chương trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh được xác định bao gồm các nội dung sau: Phòng cháy, chữa cháy rừng. Cứu hộ, tháo gỡ bẫy chim trời. Hỗ trợ một số hoạt động khác phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng như công tác theo dõi diễn biến rừng; tập huấn nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cho lực lượng Kiểm lâm và chuyên trách bảo vệ rừng tiếp cận công nghệ mới áp dụng hiệu quả cho công tác quản lý tài nguyên rừng; truy quét chống chặt phá rừng theo Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực Chương trình cấp tỉnh: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối