Giảm bớt tổn thất điện năng với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025

  
Cập nhật:08/05/2024 3:12:27 CH

Ngày 07/05/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh hướng đến những mục tiêu sau: Giảm bớt tổn thất điện năng với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025. Phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân trên địa bàn tỉnh vào năm 2025 cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: Đối với công nghiệp dệt may, tối thiểu 4,5%; Đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát, từ 5% đến 6% tùy vào loại sản phẩm; Đối với công nghiệp xi măng, tối thiểu 6%. Ngoài ra, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED đến hết năm 2025.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, Kế hoạch đã triển khai những nội dung thực hiện sau: Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình...

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối