Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng

  
Cập nhật:24/04/2024 2:01:28 CH

Ngày 24/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3996/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hướng dẫn về tổ khuyến nông cộng đồng tại Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022); tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện mô hình thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiên cứu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân, trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở; cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông, xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến nông, xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông gắn với nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông cộng đồng; phối hợp, lồng ghép các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa khuyến nông.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối