Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:24/04/2024 2:13:26 CH

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, ngày 23/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3914/UBND-CT giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai đến từng hộ gia đình ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn, bắt buộc thực hiện từ ngày 01/01/2025.

Đồng thời tổ chức khảo sát lựa chọn, bố trí địa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, phối hợp với đơn vị vận chuyển chủ động lựa chọn các điểm tập kết để đặt những thùng rác để xe chuyên dùng của các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường đến thu gom, vận chuyển về khu xử lý. Tăng cường bố trí nguồn lực đầu tư phương tiện, thùng rác lưu chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại để thuận lợi cho người dân thực hiện tập kết, giao và nhận chất thải. Xây dựng kế hoạch để triển khai thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chất thải thực phẩm trên địa bàn đăng ký ở UBND cấp xã; tổng hợp và công bố rộng rãi thông tin để người dân được biết để thực hiện chuyển giao, tiếp nhận chất thải thực phẩm để sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công tác phân loại rác tại nguồn. Nghiên cứu phương án xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. Rà soát các vị trí, quỹ đất phù hợp để kêu gọi đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn có khả năng tái chế tái sử dụng, chất thải rắn công nghiệp thông thường để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tái chế, tái sử dụng, đảm bảo thuận lợi cho việc thu gom, chuyển giao.

Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, vận chuyển: Từng bước đầu tư phương tiện phù hợp với việc tổ chức triển khai phân loại rác tại nguồn của các địa phương.

Công văn nêu rõ, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu giải quyết.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối