Công bố 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm

  
Cập nhật:16/04/2024 8:44:39 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau:

1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). - Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thời gian giải quyết: Không quy định. Người lao động phải trực tiếp đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm..

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thời gian giải quyết: Không quy định. Đối với người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

- Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7. Giải quyết hỗ trợ học nghề

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

- Thời gian giải quyết: Không quy định. Người lao động phải trực tiếp nộp phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm và được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

- Thời gian giải quyết: Không quy định. Người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (12 Phan Chu Trinh, Tp Huế) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC có số thứ tự 45 đến 53 ở mục VI của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế..

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối