Công bố 02 TTHC mới ban hành và 29 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ

  
Cập nhật:03/06/2024 3:22:01 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 29 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC mới ban hành: Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2; Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và CampuchiaCấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; Cấp Giấy phép xe tập lái; Cấp lại Giấy phép xe tập lái; Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô; Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo; Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác; Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng; Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng; Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải); Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải); Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới; Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào; Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào; Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào; Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia; Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia; Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối