Công bố 02 TTHC mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  
Cập nhật:10/07/2024 9:01:51 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, 02 TTHC mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã là:

1. Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHYT mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

2. Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHXH mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối