Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

  
Cập nhật:28/05/2024 10:30:39 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1371/QĐ-UBND công danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết Hội đồng cấp tỉnh (Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng) và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2024

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết Hội đồng cấp tỉnh (Sở Công Thương là cơ quan thường trực Hội đồng) là: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

Thời gian giải quyết : Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại hội đồng cấp tỉnh không quá 90 ngày.

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong. thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

- Phí, lệ phí: không quy định

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối