Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải

  
Cập nhật:22/05/2024 10:35:10 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

Theo đó, 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải là: Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 

Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí: không.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối