Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:16/04/2024 3:49:22 CH

Để tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 và các năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, ngày 16/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

Cục Thuế tỉnh chủ trì, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các quy định pháp lý, thông tin liên quan về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để người tiêu dùng, các cơ sở kinh doanh biết, hiểu và đồng thuận; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng. Tiếp tục rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực trung tâm thương mại, siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn, vàng bạc, bán lẻ thuốc tân dược; xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf…) là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế do Tổng cục Thuế đã cung cấp, Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát, đối chiếu với thực tế tại địa phương để lập danh sách các cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc diện triển khai năm 2024.

Triển khai, hướng dẫn người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng quy định. Chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết. Lập kế hoạch triển khai và chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể: đối với các CSKD thuộc diện triển khai năm 2024 dựa trên kết quả rà soát thực tế và kinh nghiệm triển khai thời gian qua, Cục Thuế tỉnh lập kế hoạch triển khai cho năm 2024 đảm bảo phấn đấu hết Quý II đạt 30%, hết Quý III đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024. Đối với các CSKD đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023 nhưng chưa sử dụng cần nắm bắt nguyên nhân kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc, đảm bảo trong năm 2024, 100% CSKD đã đăng ký thì phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký hoạt động kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 123/20202/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng tiêu dùng trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mua vào của người nộp thuế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại địa phương. Phối hợp với cơ quan Thuế để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tiêu dùng, kinh doanh vàng bạc,…). Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định. Thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế để trao đổi thông tin về các đối tượng có hành vi mua, bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế hoặc xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đặc biệt với hộ, cá nhân kinh doanh. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với cơ quan thuế quản lý liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế. Kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, đôn đốc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối