Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024

  
Cập nhật:02/05/2024 10:58:44 SA

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã bước sang mùa nắng nóng, hanh khô, kết hợp với nhu cầu sử dụng điện, sử dụng các nguyên vật liệu, chất, hàng dễ cháy, nổ để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt ngày càng tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; ngày 02/5/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm sau:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các tin/bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng, nhà chung cư, khu dân cư. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành các kỹ năng về PCCC và CNCH phù hợp để người dân tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Tiến hành rà soát, xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; tổ chức diễn tập, thực tập để ứng phó kịp thời khi có vụ việc xảy ra. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCC rừng và thực tập các phương án chữa cháy rừng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng phát sóng các tin/bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng, nhà chung cư, PCCC rừng mùa hanh khô. Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh gửi các tin nhắn SMS đến các thuê bao di động để khuyến cáo các nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị Điện lực tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện trong khu dân cư; hướng dẫn người dân các kiến thức, biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn.

Ban Quản lý khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho toàn khu, cụm và của từng cơ sở; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC. Tăng cường công tác thường trực của lực lượng PCCC tại chỗ, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh đảm bảo chất lượng dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân phụ vụ công tác PCCC.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng điện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về an toàn trong sử dụng điện. Tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập của mạng lưới điện tại khu dân cư; kịp thời thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; các trạm biến áp không bảo đảm công suất phụ tải; khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường rà soát, nắm chắc địa bàn, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn về PCCC, hướng dẫn công tác tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH của người đứng đầu, trong đó tập trung một số nội dung sau: Việc thực hiện và duy trì các yêu cầu về ngăn cháy, thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật có liên quan; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở,...Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH thông qua hệ thống truyền thanh địa phương. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC, trong đó chú trọng xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình điển hình về PCCC như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, khu dân cư an toàn về PCCC; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, 100% hộ gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đặc biệt là việc rà soát, vận động 100% nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 02 tầng và các căn hộ chung cư mở lối thoát nạn thứ 2, lối thoát khẩn cấp. Tổ chức tuyên truyền đến các khu dân cư, hộ gia đình kiến thức sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất. Chỉ đạo tổ chức rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư như: Giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, các giải pháp ngăn cháy lan,… để tổ chức khắc phục, trong đó khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm sau:

Bảo đảm về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH: Tổ chức rà soát, phá dỡ, di dời các chướng ngại vật trái phép gây cản trở hoạt động của xe chữa cháy. Khảo sát các nguồn nước tự nhiên trên địa bàn (ao, hồ, sông, suối, kênh,…) để đầu tư, bố trí, xây dựng các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/BXD-BCA ngày 14/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy tại các tuyến đường trung tâm bảo đảm đủ số lượng và khoảng cách theo Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, khu dân cư có các hẻm nhỏ, xe chữa cháy không vào được dài trên 200 mét cần tổ chức khảo sát để xây dựng các bể nước chữa cháy hoặc lắp đặt các trụ nước chữa cháy, đồng thời trang bị máy bơm chữa cháy di động, lăng, vòi, ba chạc,… để xử lý ngay từ ban đầu các sự cố cháy, nổ mới phát sinh.

Tổ chức củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả các Đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện PCCC và CNCH đã được trang bị theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân nhân tỉnhTổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với 100% Tổ liên gia an toàn PCCC, các khu dân cư có nguy cơ cao về cháy, nổ. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH cho toàn cụm và của từng cơ sở; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC.

Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC; chấp hành nghiêm các kiến nghị và khắc phục dứt điểm các thiếu sót về PCCC đã được Đoàn Thanh tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra (nếu có). Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động (100% người làm nhiệm vụ PCCC (Đội PCCC cơ sở) phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật); tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, rà soát các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời sửa chữa, bảo trì các thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, địa bàn, cơ sở quản lý để triển khai thực hiện nghiêm túc. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối