Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

  
Cập nhật:23/04/2024 8:44:18 SA

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nền nhiệt cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa, làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 22/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, rà soát, khoanh vùng trọng điểm các khu vực, địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy cao; bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời phát hiện và sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, giám sát chặt chẽ việc xử lý thực bì; nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, đốt ong,… trong thời gian cao điểm nắng nóng, đảm bảo sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ để xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm để xảy ra cháy rừng.

Khi phát hiện có cháy rừng xảy ra, thông tin ngay về Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (Chi cục Kiểm lâm) theo số điện thoại 0234.3825.989 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn về PCCCR tại các địa phương, đơn vị, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng, kịp thời phát hiện các thiếu sót, vi phạm an toàn về PCCCR; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra; tăng cường Kiểm lâm địa bàn đến các khu vực trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng với trưởng thôn, Kiểm lâm địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong xử lý thực bì, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCCR với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội về công tác này; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn; các phần mềm cảnh báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm và kênh thông tin Hue-S để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng và kịp thời thông báo cho địa phương. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo ngay sau khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo quy định để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Chỉ đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, các Công ty Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia Bạch Mã chủ động rà soát bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy, phát dọn đường băng cản lửa ở các khu rừng có nguy cơ cháy cao; triển khai việc thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “năm sẵn sàng”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong trong thời gian cao điểm nắng nóng, tổ chức lực lượng tại các điểm chốt chặn, canh gác ở những khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; tổ chức thực tập phương án PCCCR theo quy định nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân phục vụ công tác PCCCR.

Sở Công Thương chỉ đạo ngành Điện lực phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng có liên quan rà soát hành lang lưới điện quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng khi cháy rừng xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng hệ thống camera thông minh để cảnh báo, phát hiện nguy cơ cháy rừng; phát thông tin cảnh báo PCCCR đến các cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ cháy và đám cháy. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng lên mục “Truyền thông cảnh báo” tại ứng dụng Hue-S.

Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR. Các sở, ban, ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác PCCCR theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối